پوستر Guernica, 1937

1,700,000 تومان2,200,000 تومان

ابعاد : 99×56 سانتی متر

پاک کردن