1,690,000 تومان2,000,000 تومان

ابعاد : 41x61 سانتی متر