1,510,000 تومان2,145,000 تومان

ابعاد : 61x82 سانتی متر