1,510,000 تومان1,999,000 تومان

ابعاد : 61x82 سانتی متر