1,800,000 تومان2,200,000 تومان

ابعاد : 71x48 سانتی متر