1,690,000 تومان2,327,000 تومان

ابعاد : 51x102 سانتی متر