1,040,000 تومان1,479,000 تومان

ابعاد : 61x41 سانتی متر