1,040,000 تومان1,379,000 تومان

ابعاد : 46x61 سانتی متر