1,470,000 تومان1,970,000 تومان

ابعاد : 77x77 سانتی متر