380,000 تومان889,000 تومان

ابعاد : 81x61 سانتی متر