1,510,000 تومان1,970,000 تومان

ابعاد : 82x61 سانتی متر