1,430,000 تومان1,949,000 تومان

ابعاد : 81x61 سانتی متر