1,350,000 تومان1,740,000 تومان

ابعاد : 61x61 سانتی متر