1,080,000 تومان1,519,000 تومان

ابعاد : 61x61 سانتی متر