2,600,000 تومان2,940,000 تومان

ابعاد : 31x71 سانتی متر