1,300,000 تومان1,625,000 تومان

ابعاد : 41x61 سانتی متر