1,550,000 تومان2,000,000 تومان

ابعاد : 36x107 سانتی متر