2,230,000 تومان2,690,000 تومان

ابعاد : 82x61 سانتی متر