1,300,000 تومان1,799,000 تومان

ابعاد : 36x107 سانتی متر