240,000 تومان530,000 تومان

ابعاد : 46x20 سانتی متر