520,000 تومان780,000 تومان

ابعاد : 41x41 سانتی متر