1,810,000 تومان2,200,000 تومان

ابعاد : 61x61 سانتی متر