230,000 تومان559,000 تومان

ابعاد : 54x51 سانتی متر