1,140,000 تومان1,199,000 تومان

ابعاد : 61x61 سانتی متر