1,550,000 تومان1,875,000 تومان

ابعاد : 61x41 سانتی متر