۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

ابعاد : 81x61 سانتی متر

۸۷۰,۰۰۰ تومان

ابعاد : 92x61 سانتی متر