410,000 تومان659,000 تومان

ابعاد: 51x21 سانتی متر