1,100,000 تومان1,350,000 تومان

ابعاد : 61x46 سانتی متر