1,600,000 تومان1,900,000 تومان

ابعاد : 30x61 سانتی متر