1,430,000 تومان1,759,000 تومان

ابعاد : 30x61 سانتی متر